Klortab NaDCC 10GRAM x 100TABLET

  • Klortab NaDCC 10GRAM x 100TABLET

Klortab NaDCC 10GRAM x 100TABLET

Klortab® NaDCC (10GRAM x 100TABLET) Efervesan Dezenfektan Tabletler 10 gram nominal ağırlığa sahip olup, 5 gram aktif madde (NaDCC) ve 3 gram elde edilebilir klor ihtiva etmektedir.
Ticari takdim şekli: 100 tablet / kutu

NaDCC’nin EŞSİZ ÖZELLİKLERİ

NaDCC, su içinde HOCl – elde edilebilir klor olarak ölçülebilen- ortaya çıkartır.
“Toplam” elde edilebilir klorun sadece % 50’si, gerçekte “serbest” elde edilebilir klor olarak bulunmaktadır.
Geri kalan kısmı ise mono veya dikloroizosayanurat formunda “bağlıdır”.
“Serbest” ve “bağlı klor” arasındaki oran daima 50:50 olarak kalmaktadır.

EŞİTLİK
“Serbest Elde Edilebilir” klor kullanıldığında (yani, organik maddeler, mikroorganizmalar vs.) eşitlik bozulur.
“Bağlı” elde edilebilir klorun bir kısmı 50 : 50 oranının tekrar sağlanması için “serbest” bırakılır.
Bu durum bütün “bağlı” elde edilebilir klorun tüketilmesine kadar devam eder.
Bu durum sadece NaDCC’ye özeldir – fark eder mi?
OLDUKÇA ÇOK FARK EDER…
NaDCC, aynı pH seviyesinde bile hipokloritlerden daha fazla biosidal aktiviteye sahiptir.
Bu durum, tamamen hipokloritlerde bulunmayan 50:50 mekanizması vasıtasıyla meydana gelmektedir.
Çalışmalar NaDCC’nin hipokloritlere göre 4 defa daha fazla öldürme gücüne sahip olduğunu göstermektedir.