Klortab NaDCC 32 GRAM x 30 TABLET

  • Klortab NaDCC 32 GRAM x 30 TABLET

Klortab NaDCC 32 GRAM x 30 TABLET

Klortab NaDCC (32 GRAM x 30 TABLET) Dezenfektan Tabletleri ürün grubu içerisindeki en büyük tablettir. 32 gram nominal ağırlıktadır ve 16 gram NaDCC ve yaklaşık 10 gram elde edilebilir klor ihtiva etmektedir.

Ticari takdim şekli 30 tablet/kutu.

BİR HASTANE ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI NEDEN GEREKLİDİR ?

Hastaların ve çalışanların enfeksiyon riskini en aza indirgenmesi,
Hastaların diğer insanlara göre enfeksiyon riskine çok daha fazla hassas oluşları,
Hastanelerdeki çapraz enfeksiyon tehlikesi.
 
HASTANEDEN BULAŞAN ENFEKSİYON KONTROLÜNÜN ETKİLİLİK ÇALIŞMASI
(STUDY ON EFFICACY OF NOSOCOMIAL INFECTION CONTROL (SENIC)
Amerika’da yapılan 6 yıllık bir çalışmada
Enfeksiyon kontrol programı uygulanan hastanelerde enfeksiyon oranının % 32 azaldığı tespit edilmiştir.
Enfeksiyon kontrol programı uygulanmayan hastanelerde ise % 18 oranında bir artış olduğu görülmüştür.